Úvodní strana » MŠ Beruška » O berušce

O berušce

Mateřská škola Beruška je soukromé zařízení rodinného typu (do 22 dětí ) zařazené do sítě škol a předškolních zařízení MŠMT.

Byla založena v r. 1997 a je umístěna na východním okraji Prahy v městské části Běchovice, v klidném a čistém prostředí. Vlastní provoz je ve vile se zahradou, která je dětmi celoročně bohatě využívána. Kromě nové dětské sestavy Rainbow a dalšího běžného vybavení pro děti, byl v zahradě vybudován ovál, na kterém děti jezdí velké závody formule 1 - Beruška. V zahradě je také malý umělý svah, kde v zimním období děti bobují a sáňkují.

Vzhledem k relativně malému kolektivu, přísnému dodržování hygieny, používání ekologických antialergizujících materiálů a pravidelnému ekologickému úklidu (mikroorganismy, roztoči) se ve školce podařilo výrazně snížit nemocnost dětí. K tomuto výsledku také značně přispěla čistička vzduchu, kterou máme neustále v provozu. Navštěvujeme také soukromý bazén s vyhřívanou vodou.

Program školky: (program se přizpůsobuje zájmu, potřebám dětí a jejich rodičů)

 • Předškolní výchova - samostatnost, předčtenářská gramotnost, rozvoj komunikace, logické uvažování, grafomotorika, předmatematické dovednosti, rozvoj hrubé motoriky, kreativní myšlení

 • Výtvarné zaměření

 • Pravidelná logopedická cvičení

 • Kulturní zaměření – každý měsíc nás navštěvuje loutkové divadlo

 • Jóga pro nejmenší + aerobic

 • Flétna – od čtyř let věku

 • Pianino - od pěti let věku

 • Zábavná angličtina -  každý den, při které děti přirozenou a hravou formou získávají základy jazyka.

 • Ekologická ložnice + zvlhčovač vzduchu

 • Otužovací program - Plavání, Solná jeskyně

 • 2x týdně je hudebně - taneční kroužek, při kterém vznikl "umělecký" soubor Beruška.

 • Pitný program 

 • Vánoční a závěrečná besídka pro rodiče a přátele školy

 • Možnost zprostředkování osobního hlídání dětí

Všechny tyto aktivity jsou vedeny v zábavném duchu, avšak u dětí spouští obrovský potenciál jejich schopností a dovedností. Současná přítomnost mladších a starších dětí přirozeně nutí mladší učit se od starších a starší aktivně sdělovat své zkušenosti mladším.

V průběhu roku se pořádají aktuální akce a slavnosti u příležitosti Vánoc, Nového roku, karnevaly, vítání jara, čarodějnice, svátky a narozeniny dětí a jiné veselice. Všechny tyto programy jsou bohatě navštěvovány rodiči, se kterými je školka v neustálém kontaktu a jejich nápady a připomínky jsou operativně využívány.

Zdraví našich dětí je pro nás jednou z priorit a proto jsme v pravidelném kontaktu s pediatrem, stomatologem a ortopedem, v případě nutnosti logopedem a psychologem. O děti se pravidelně stará dětská zdravotní sestra s odborným pedagogockým vzděláním. :-)

Ve vybavení školky kromě standardních hraček vhodných pro jednotlivé věkové kategorie je kladen zvláště důraz na hračky, které děti inspirují k aktivní hře (např. skládačky). O děti pečují 4 pedagogové, jejichž hlavním cílem je vytvořit pro ně klidné domácí prostředí, ve kterém jsou atraktivní formou připravovány na přechod do základní školy. Vzhledem k rodinnému typu zařízení je v naší školce obzvláště využíván individuální přístup. Tím se snažíme maximálně podchytit a rozvinout schopnosti jednotlivých dětí.

Radostný a spokojený úsměv dítěte je pro nás tou největší odměnou.

Den otevřených dveří - každé úterý od 9 do 11 hodin

Mgr.Hana Sojková 

ředitelka 

K železnici 307
190 11  Praha 9, Běchovice

Zobrazit na mapě

+420 775 602 125
msberuska.info@seznam.cz

Zápis na školní rok

2020 / 2021

Každé úterý

9:00 - 11:00

Volejte:

775 602 125 

Pište:
msberuska.info@seznam.cz